Privacyverklaring Brightways

Voorwoord
Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze zo goed mogelijk te beschermen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@brightways.nl

Wie zijn wij?
Brightways is een online marketing bureau dat gespecialiseerd is in marketplaces zoals Amazon en bol.com.
Wij zijn gevestigd aan Rithmeesterpark 50b2 in Breda en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75926296.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: cookies, IP-adressen, en andere gegevens uit het contactformulier.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Soms vragen wij om uw persoonsgegevens die relevant zijn voor de betreffende situatie, denk bijvoorbeeld aan het toesturen van uw cv voor een sollicitatie. De medewerkers van Brightways die exclusief toegang hebben tot deze persoonsgegevens op een extra beveiligd deel van onze servers zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Wij bewaren diverse persoonsgegevens van contactpersonen om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo bewaren wij contactgegevens om u te kunnen bereiken;
Wij analyseren de webstatistieken, zodat wij de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is; Via uw surfgedrag op onze website doen wij onderzoek om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Dit doen wij alleen met uw toestemming (zie onze cookieverklaring).

Welke rechten heeft u?
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via info@brightways.nl

  • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u graag meer over hoe en waarom wij deze gegevens verwerken.
  • Rectificatie: Heeft u het idee dat wij verkeerde informatie over u hebben? Laat het ons weten dan passen wij het aan.Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie of ontdubbeling bijvoorbeeld) deze gegevens toch moeten verwerken.
  • Beperking: Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens ten onrechte of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen die verwerking dan zo spoedig mogelijk beĆ«indigen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de GDPR om uw persoonsgegevens over te dragen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Als u toestemming voor een verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Een klacht indienen bij de toezichthouder: Als u vindt dat wij niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelen, dan horen wij dat natuurlijk graag. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (“AP”).

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is gerelateerd aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Grondslagen van de verwerking
Wij verwerken de meeste gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden en om u op de hoogte te houden van nieuws, informatie en evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens met uw toestemming: dit betreft met name online trackingmethoden. Lees hiervoor onze Cookieverklaring.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij de volgende maatregelen genomen:
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn voorzien van actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en encryptie. Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). U kunt dit zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de browser.
Alle medewerkers van Brightways die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Derden
Voor de uitvoering van onze diensten huren wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Zo werken wij samen met een e-mailserviceprovider, een hostingprovider en maken wij gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Brightways.

Andere websites
Op de website van Brightways zijn een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Brightways is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen
Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid. Het is daarom verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken voor het meest actuele privacybeleid van Brightways.

Versie 1.0

December 2021